บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-7350581-8
  • th

PM FM200 Novec


PM FM200 Novec

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ PM FM200 Novec

อุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูงหรือชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุดเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสำคัญ

สอบถาม